om företaget

Internationellt samarbete
Sedan 1988 har företaget satsat på ett internationellt samarbete med förädlare av nya potatissorter. Denna satsning har nu börjat bära frukt genom att vi nu kan erbjuda matpotatissorter av en kvalité som för bara några år sedan var omöjligt att producera i Sverige. Det är självklart inget självändamål att etablera nya potatissorter utan det handlar i högsta grad om att bibehålla en lönsamhet i svensk odling för en konkurrensutsatt produkt. Det handlar också om att, tack vare nya potatissorter, kunna tillmötesgå marknadens ökade krav på miljövänlig odling. I enlighet med ovanstående erbjuder vi Sveriges potatisodlare ett spännande sortiment av utsädespotatis av moderna, konkurrenskraftiga sorter. Vi är för närvarande involverade i ett utvecklingsprojekt i Tunisien.

Målsättning
För att tillmötesgå moderna konsumentkrav på spårbarhet har vi utvecklat ett egenkontrollprogram “KONTROLLERAD PRODUKTION”, detta har lagt grunden för en mycket god odlingsdokumentation inom ramen för konventionell odling.

För att utröna egenskaperna hos våra nya potatissorter, samarbetar vi med Sveriges bästa restaurangkök. Detta samarbete har resulterat i etablerandet av spännande gourmetsorter som Körsbärspotatis, TS25 och Allmogepotatis samt bredare restaurangsorter som Akira, Princess m.fl.. Det är vår målsättning att öka kunskapen och intresset för potatis i det ”Nya Svenska Köket”. Detta vill vi åstadkomma genom att erbjuda våra specialkunskaper, rådgivning och utbildning till de restauranger och storkök avseende olika sorters matlagningsegenskaper, hantering.

Prisbelönt arbete
Satsningen på restaurangmarknaden har uppmärksammats genom att Dan Berntsson erhöll 1997 års pris av VÄSTRA AKADEMIN FÖR GASTRONOMI, ”För synnerligen framgångsrika insatser i den västsvenska gastronomins tjänst”.f