Økologiske læggekartofler godkendt af Plantedirektoratet

I private haver må man gerne bruge egne læggekartofler. Ellers skal du bruge certificerede økologiske læggekartofler, som Plantedirektoratet har kontrolleret og godkendt i marken og igen efter sorteringen.

Ved lagring af læggekartofler anbefales omhyggelig styring af temperaturen. Findes der nematoder i jordprøven må arealet ikke bruges til avl af læggekartofler.

Økologiske læggekartofler efterspørges i stigende grad og Sava Øko er velegnet med en god restistens mod knoldskimmel.

Læggekartofler koster ikke alverden – køb en sæk godkendte, sundhedskontrollerede læggekartofler For at dyrke dine egne kartofler har du brug for læggekartofler.

Selv ganske få inficerede knolde kan give anledning til råd på lageret, og for en række specialproduktioner af tidlige kartofler, læggekartofler eller kartofler til forarbejdning er der en nul-tolerance for kartoffelskimmel.

Smittespredning forekommer normalt med læggekartofler eller jord fra ikke rengjorte traktorer, maskiner eller andre ting som kartoflerne har været i berøring med.

Man skal bruge sundhedskontrollerede læggekartofler. Stort set er alle kartofler, som man køber som læggekartofler certificerede og sygdomsfri. Det faktisk ULOVLIGT at bruge almindelige kartofler som læggekartofler – istedet skal man bruge sundhedskontrollerede læggekartofler.

Jeg vil købe læggekartofler som piaR siger, for mange af de kartofler man køber i butikken er sprøjtet med noget så de ikke kan spire, og så får man altså ingen kartofler.

Læggekartofler koster ikke alverden – JEG ville helt klart købe en sæk godkendte, sundhedskontrollerede læggekartofler. Bestilling online er praktisk, og du kan lære om forskellige sorter af kartofler og beslutte, hvilke der er rigtigt for dig. Medlem af Dansk Familielandbrugs Repræsentantskab for Økologi.

sundhedskontrollerede læggekartofler

Man skal bruge sundhedskontrollerede læggekartofler. Her finder du forskellige slags læggekartofler. Det koster 40 kr. at få dem tilsendt, så det er smart hvis man kan samle indkøb af frø, sætteløg og læggekartofler til den samme netbutik, når man handler online.

Læggekartofler koster ikke alverden – køb en sæk godkendte, sundhedskontrollerede læggekartofler. For at dyrke dine egne kartofler har du brug for læggekartofler.

Gode læggekartofler er på størrelse med et æg eller lidt større. Køb læggekartofler og placer dem lyst og lunt, så får de fine små spirer.

Læggekartofler kan allerede lægges til forspiring i januar/februar måned.

Dyrkningen af læggekartofler er kontrolleret af Plantedirektoratet.


Vi anbefaler derfor, at du altid anvender sygdomskontrollerede læggekartofler. Alle læggekartofler skal være statskontrollerede for sygdomme.

I år har vi mange læggekartofler af de bedste sorter. Alle kartofler, som man køber som læggekartofler skal være certificerede og sygdomsfri. Brug udelukkende læggekartofler af den højeste kvalitet. Læs mere

Det bedste er at købe læggekartofler, der er specielt beregnet til at bruge som læggekartofler fra planteskolerne eller havecenteret. Den du køber som spisekartofler er ikke egnede da de nemt får sygdomme.

Kvalitets læggekartofler 2 og 10 kg netpakning. Kan dyrkes på terrassen i plastik spande, jord i rigelige mængder og læggekartofler.

Du kan købe 3 x 2 kilo læggekartofler af forskellige sorter og høste op til 80 kilo spisekartofler.

potato
Syge læggekartofler vil rådne eller undlade at spire i jorden. Selv om det er muligt at bruges sidesten kartofler fra sidste års efterår høst for læggekartofler i foråret, er det ikke en klog praksis. Som nybegynder har mange prøvet  at bruge spisekartofler som læggekartofler, men du bør altid købe sygdomsfri læggekartofler for at være på den sikre side.

potato-growth
Kemisk behandlede læggekartofler må kun sælges og transporteres i lukkede pakninger.

om företaget

Internationellt samarbete
Sedan 1988 har företaget satsat på ett internationellt samarbete med förädlare av nya potatissorter. Denna satsning har nu börjat bära frukt genom att vi nu kan erbjuda matpotatissorter av en kvalité som för bara några år sedan var omöjligt att producera i Sverige. Det är självklart inget självändamål att etablera nya potatissorter utan det handlar i högsta grad om att bibehålla en lönsamhet i svensk odling för en konkurrensutsatt produkt. Det handlar också om att, tack vare nya potatissorter, kunna tillmötesgå marknadens ökade krav på miljövänlig odling. I enlighet med ovanstående erbjuder vi Sveriges potatisodlare ett spännande sortiment av utsädespotatis av moderna, konkurrenskraftiga sorter. Vi är för närvarande involverade i ett utvecklingsprojekt i Tunisien.

Målsättning
För att tillmötesgå moderna konsumentkrav på spårbarhet har vi utvecklat ett egenkontrollprogram “KONTROLLERAD PRODUKTION”, detta har lagt grunden för en mycket god odlingsdokumentation inom ramen för konventionell odling.

För att utröna egenskaperna hos våra nya potatissorter, samarbetar vi med Sveriges bästa restaurangkök. Detta samarbete har resulterat i etablerandet av spännande gourmetsorter som Körsbärspotatis, TS25 och Allmogepotatis samt bredare restaurangsorter som Akira, Princess m.fl.. Det är vår målsättning att öka kunskapen och intresset för potatis i det ”Nya Svenska Köket”. Detta vill vi åstadkomma genom att erbjuda våra specialkunskaper, rådgivning och utbildning till de restauranger och storkök avseende olika sorters matlagningsegenskaper, hantering.

Prisbelönt arbete
Satsningen på restaurangmarknaden har uppmärksammats genom att Dan Berntsson erhöll 1997 års pris av VÄSTRA AKADEMIN FÖR GASTRONOMI, ”För synnerligen framgångsrika insatser i den västsvenska gastronomins tjänst”.f

Sjukdomar/skador

Bladmögel [2004-08-24]
BLADMÖGEL Latin:Phytophthora infestans. Engelska: Blight. Symptom: Börjar med små mörka prickar, vanligen i bladens ytterkanter. Under fuktiga förhållanden omringas prickarna av grå mögliga områden med vita sporer, speciellt på undersidan av bladet. Även stammarna kan utveckla samma symptom. Snitt genom skadan visar en oregelbunden brun, torr röta, som kan tränga genom hela knölen. Angreppet orsakas av svampen Phytophthora infestans, som via smittat utsäde eller luftburna sporer infekterar blasten (bladmögel), varifrån bildade sporangier kan falla till marken och genom främst ögon och lenticeller infektera knölen. Rötan kan hållas helt under kontroll genom bladmögelbekämpning.

Fusarium röta [2004-08-27]
FUSARIUMRÖTA. Latin: Fusarium solani. Engelska: Dry rot. Symptomen utgörs av något insjukna fläckar, över vilka skalet ofta skrynklas i koncentriska ringar. I mera aktivt tillstånd är rötan ej skarpt avgränsad mot frisk vävnad vare sig på skalet eller inne i knölen. Lukten är något syrlig. Färgen kan variera från ljus gulbrun till mörkbrun, nästan svart. Typisk för skadan är den konformade utvecklingen mot knölens inre, men den uppträder även som ett blåsformat angrepp i kanten av t ex. en mekanisk skada. Angripna partier är i regel lösare och vattnigare än frisk vävnad. Senare kan rötan torka in till en ljusbrun, mjölig röta, lämnande hålrum fyllda med ett gråvitt mycel. Vid avancerade stadier bryter svampen fram på knölens yta och sporolerar från vita till blå sporkuddar. Rötan kan i vissa fall vara mycket svår att skilja från Phomaröta. Rötan orsakas av svampen Fusarium coeruleum och andra Fusarium-arter, som infekterar knölarna via sår. Smittan förekommer som allmän jordsmitta. Phomarötan anses vara de mest betydande lagringsrötorna Lagringsbetingelserna är helt avgörande för skadans utbredning.

Kraterröta [2004-08-27]
KRATERRÖTA. Engelska: Pit rot. Symptom: Insjunkna små kratrar som har en typisk svart prick i mitten. Rötan har inte någon utpräglad lukt som till exempel Phytiumrötan. Rötan övergår efterhand till ett blötröteliknande tillstånd och kan på kort tid ödelägga hela partier. Rötan uppstår vanligen tidigt under upptagningssäsongen under mycket varma förhallanden, försvinner vanligen när jordtemperaturen sjunker.

Lackskorv [2004-09-02]
LACKSKORV Latin: Rhizoctonia solani. Symptomen utgörs av svartbruna, skorpliknande bildningar (sklerotier) på knölens yta som ofta beskrivs som jort som inte går att tvätta borg. Detta är vilstadiet till svampen Rhizoctonia solani. Sklerotiena sitter tämligen fast men kan lossas med nageln utan att skada skalet. Lackskorven är av störst betydelse på utsädespotatis, genom att den utvecklas på plantorna och i form av groddbränna kan förorsaka sänkt skörd. Försenad uppkomst på grund av kall och fuktig jord försvårar angreppen.

Pohomaröta [2004-08-27]
PHOMARÖTA. Latin: Phoma foveata. Engelska: Gangrene. Symptom: Phomaröta är en utpräglad lagringssjukdom, inga rötor syns vid upptagningen. Den utmärks av mörka, något insjukna rötpartier, skarpt avgränsade mot frisk vävnad. Fläckarna, ofta liknande tumavtryck, är till en början ytliga och hårda, men blir senare, när rötan trängt djupare i knölen, mer elastiska. I skalet över rötfläcken syns på senare stadier svampens sporhus som små svarta prickar. Phomaröta kan i vissa fall vara mycket svåra att skilja från Fusariumröta, särskilt då några insjukna partier ännu inte framträtt. Rötorna kan förekomma tillsammans. Phomaröta orsakas huvudsakligen av svampen Phoma exigua var. foveata, som för att kunna infektera knölen, helt är beroende av en mekanisk skada eller annan såryta. Smittan är såväl utsädesbunden som jordbunden. Sjukdomen, som inom vissa områden är den allvarligaste lagringssjukdomen, utvecklas till skillnad mot andra rötor snabbast vid normal lagringstemperatur (4-6ºC). Upptagning vid låg temperatur ökar risken för mekaniska skador och åtföljande infektion. Snabb sårläkning är önskvärd vid inlagringen, men förutsättningarna för denna gynnar samtidigt andra rötor. I samband med sortering under vintern, sker ofta en kraftig spridning.

Svartfläcksjuka [2004-08-24]
SVARTFLÄCKSJUKA Latin: Colletorichum coccodes. Engelska: Black Dot. Symptom: en brun/grå rodnad på skalytan som påminner mycket om silverskorv men har inte lika väldefinierade skadade partier och utan silverskorvens ofta väldefienerade kanter. Mikroskopiskt små svarta fläckar uppträder på ytan och ger ett sotigt intryck. Svartfläcksjukan gynnas under blöta/fuktiga växtförhållanden såväl som fuktiga och varma lagringsförhållanden. Bekämpning: med svamppreparat som Thiabendazol eller Imazalil.

Virus Yntn [2004-09-22]

Allmänt
I Europa har man på senare år uppvisat ökade problem med en variant av potatisvirus Y där symptomen uppvisar ytliga nekrotiska ringar. Ringarna kan lätt förväxlas med ringar orsakade av Mop Topvirus eller Rattle Virus. Den nya varianten, benämns Yntn , kan ibland uppträda som resistensbrytare hos sorter som normalt uppvisar resistens mot den vanliga virus Y. I Holland har man så här långt endast sett problemet sporadiskt .
I Elisa-tester har virus Yntn identifierats som virus Y; alltså inte som en separat variant.

Symptom
I tidigt stadium syns mindre bruna chateringar som efterhand utvecklas till ringar. Vid skörd uppvisar knölarna mycket ytliga bågar eller oregelbundna ringar, i början med blålila/brun färg. Senare sjunker det infekterade området ihop och blir nekrotiskt med korkig karaktär och en tydlig ring (ca 10 mm) med mörkbrun färg. I detta skede är det svårt att skilja från skador orsakade av Mop Top. Efterhand kommer hela området innanför ringen att sjunka ihop och nästan påminna om en intorkad lagerröta. Alldeles under det infekterade området finner man ofta en tendens till glasighet i den friska vävnaden. En avgörande skillnad mellan virus Yntn och ringar orsakade av Mop Top är att symptomen för Yntn förblir ytliga.
De första symptomen syns bara som en olikfärgad ypphöjning på skalytan och visar sig mycket plötsligt vid tiden för skörd. Några veckor efter skörd utvecklas symptomen mycket snabbt och man kan tydligt se de typiska nekrotiska ringarna. Man har i svåra fall noterat upp till 80 % infekterade knölar. Infekterade knölar tappar mycket vätska och efter en tids lagring är det inte ovanligt att infekterade knölar endast har halva vikten jämfört med friska knölar. Om man använder infekterade knölar som utsäde kommer endast en del av dessa att gro och i dessa fall kommer plantan att uppvisa virusinfektion, nekros på stjälken samt blad som blir krusiga/skrynkliga. Om plantan utvecklar bär (frökapsel) ser man ofta ytliga symptom även här. Varm väderlek gynnar förekomsten och spridningen av detta virus som överförs med bladlöss.
Det förefaller var stora skillnader på känslighet mellan olika sorter och detta område är för närvarande dåligt utrett, dock förefaller Bintje vara resistent mot detta virus.
Prevention av sjukdomen sker på samma sätt som med virus Y.

potatishistorik

Historik
Under inkaindianernas storhetstid var potatisen en viktig hörnsten för samhällets välstånd, och var bokstavligen värd sin vikt i guld. Föga anade de spanska Conquistadorerna att den verkligt värdefulla delen av deras rov inte var guld, utan den lilla anspråkslösa knöl man fick med sig till Europa. Det står idag helt klart att kunskapen att odla och lagra potatisen var en av förutsättningarna för den framgångsrika Inkakulturens uppkomst och välstånd. Tillgången på potatis påverkade i hög grad maktutövningen och ekonomin inom Inkakulturen. Inte konstigt att man här hyllade och tillbad ”Potatisguden”.

Man anser att den första vilda potatisen utvecklades för mer än 13000 år sedan – långt tidigare än något mänskligt jordbruk. Vad vi vet säkert är att så tidigt som för åttatusen år sedan odlades potatis utav bergsfolken i Anderna. (Det finns även bevis för att man odlade bönor och squash i dessa trakter för nästan 10000 år sedan). Aymaraindianerna utvecklade över tvåhundra olika potatissorter på Titicacaplatån som ligger över 3000 meter över havet. Folket i Peru var uppenbarligen mycket beroende och stolta över sin potatis och det var mycket vanligt att man utsmyckade sina lerkärl med potatisdekorationer man har även funnit lergökar utformade som en potatis. En annan spegling av potatisens betydelse både förr och nu får vi om vi studerar Quechuaindianerna, ättlingar till Inkaindianerna, som påstås ha mer än tusen olika ord för POTATIS. Klik
Påfallande många kultiverade livsmedelsväxter var tillgängliga i de centrala delarna av Anderna, området som vi idag känner som Peru och Bolivia. Detta område betraktas idag som ett av fyra kärnområden i världen där man kan säga att kunskapen att bruka jord samtidigt uppstod.

Förvaring och tillagning av föda var naturligtvis mycket komplicerat för åttatusen år sedan och frost kunde äventyra hela skörden. Men nöden är som alla vet uppfinningarnas moder och indianerna utvecklade en slags frystorkningsmetod av potatis som indianerna kallade ”Chuño”. Forskaren Inge Schellerup berättar följande: ”Chuño” tillreds fortfarande på samma sätt som på Incatiden. Potatisen sprids ut på marken under frostkalla nätter. Under dagen täcks potatisen med ett lager av halm för att skydda dem mot solens strålar. På detta sätt blir den torkade potatisen helt vit. Efter att ha exponerats för frost under flera nätter trampar kvinnor och barn på potatisen för att pressa ut kvarvarande vätska och samtidigt slita av skalet. Potatisen läggs sedan i rinnande vatten i några veckor detta för att få bort den bittra smaken. Slutligen torkas potatisen i ungefär två veckor och kan sedan lagras utan några problem i upp till 4 år”. Vid behov tar man sedan ut den frystorkade potatisen ur lagret och blir snabbt bli ätbar genom att koka den och/eller använda den i en stuvningar etc. Under århundradena har ”Chuño” i dessa områden varit ett lika viktigt födoämne som bröd har varit i andra delar av världen.

potatissorter

AKIRA     [2002-11-01]
AKIRA är en medelsen, högavkastande sort av Bintje-typ som har exeptionellt god potatissmak med inslag av sötma, en potatis för de som tycker att potatis smakade bättre förr.
Läs mer       Egenskaper
BALMORAL     [2002-11-01]
BALMORAL är en medeltidig sort med läckert rödfläckigt skal och ljusgult kött.
Läs mer       Egenskaper
CELINE     [2002-11-01]
CELINE är en tidig till medeltidig sort med vackert rött skal och gult kött och mycket välformade knölar.
Läs mer       Egenskaper
CULTRA     [2002-11-01]
CULTRA är en mycket vacker sort med gräddfärgat kött och rödfläckigt skal.
Läs mer       Egenskaper
King Edward     [2003-11-27]
Gammal och uppskattad sort…
Läs mer       Egenskaper
MERLIN     [2002-11-01]
MERLIN är en medeltidig sort av King Edward-typ med rödfläckigt skal och vitt kött.
Läs mer       Egenskaper
MINERVA     [2002-10-23]
MINERVA är en av marknadens tidigaste och mest odlade färskpotatissorter
Läs mer       Egenskaper
MIRANDA     [2005-12-12]
Ny tidig sort med goda friteringsegenskaper.
Läs mer       Egenskaper
OSPREY     [2002-11-01]
OSPREY är en ny medeltidig till medelsen sort som producerar mycket attraktiva jämnstora, runda knölar med röda ögon och vitt kött.
Läs mer       Egenskaper
PRINCESS     [2003-12-02]
Nyhet med intressanta egenskaper