Potatis – utsädespotatis och matpotatis

är idag ett företag som huvudsakligen koncentrerar sig på utbildning, föredrag samt marknadsföring av potatis. Parallellt med detta bedrivs partihandel med utsädespotatis och matpotatis.

NYHET! Logga in på www.plantorama.dk så får du tillgång till en ny trevlig hemsida

Redan under Inkatiden var potatisen en ovärderlig ingrediens för
samhällets välstånd, och bokstavligen värd sin vikt i guld.

Forskningen går framåt, läs om hur du ökar kvaliteten på din skörd.


Ikväll bjuder vi in till ett annorlunda föredrag via temat potatis. Köparen borde i avtalet förbehålla sej rätten att vid behov anlita Svensk Potatis åt kontroll av levererad potatis.

Har du slutat äta potatis för du tror att det är onyttigt? Att odla egen potatis lär ha inte vara krångligt - oavsett om du odlar potatis i hink eller vid trädgårdslandet. En lite lyxig potatissort med fast konsistens som har börjat leta sej in på potatis hyllan.

Den finns inga egentliga inspektions- och testningskrav åt annan än utsädespotatis vars marknadsförs i EU, dock i potatis får icke förekomma farliga växtskadegörare. Sedan började fler projekt ramla in. När Långås lanserade en ny potatissort vart jag med och tog fram designen till påsen. Maten som serveras via Älvstranden Bildningscentrum tillagas över plats, i vårt moderna storkök.

Livsmedelssäkerhetsverket ska framställa en plan för tillsynen över produktionsområdet för högklassig utsädespotatis och en tillsynsrapport om genomförd tillsyn. Denna 12 oktober bjuder vi in till en föreläsning om potatisens historia av Kerstin Olsson. Roland avslutade med att visa 1 film om svensk potatis.

Till skillnad mot sättpotatis som sätts direkt över friland är förkultiverad potatis (samma typ av sättpotatis) , vars rötter och blast du drivit fram i kruka – mindre ömtålig för bladmögel. Potatis är både gott och nyttigt. I Holland producerar Agrico 330 000 ton utsädespotatis och 375 000 ton potatis inklusive ekologisk potatis.

De är långt ifrån i princip alla som innehar ett eget trädgårdsland att odla potatis i. Dock är de går faktiskt till att odla potatis också över enbalkong eller uteplats , i en hink! Satsningen på TV-reklam görs med syfte att fånga uppför nya konsumenter och inducera attityden till potatis. Förhoppningen är att det ska bli en rikstäckande organisation.

I växelbruket i Centraleuropa kan förutom potatis inträffa betor, blomväxter eller grönsaker som kan fungera så som värdväxter för patogena växtskadegörare för potatis. Att driva potatis ekologiskt är mycke svårt och detta märks om man arealen ekologiskt odlad potatis inte ökat utan snarare minskat under de senaste två åren. Ifrån min barndom (1950-tal) minns jag att man nån gång bakade potatis i ugn på en dyscha av salt, och detta kallade vi förstås här i Helsingfors hötad potatis.

Genom att kombinera åtminstone tre resistensgener från vild potatis i odlad potatis vill vi få framtill en hållbar motståndskraft mot P. infestans för att minska användningen av bekämpningsmedel. Sätt den vars det inte vuxit potatis eller tomater de nyaste åren. Potatis i konventionell odling är en med de mest besprutade grödorna.

Bolaget har som behov att främja konsumtionen av potatis. Jag har i några år hjälpt Långås Potatis