Potatis – utsädespotatis och matpotatis

är idag ett företag som huvudsakligen koncentrerar sig på utbildning, föredrag samt marknadsföring av potatis. Parallellt med detta bedrivs partihandel med utsädespotatis och matpotatis.

NYHET! Logga in på www.plantorama.dk så får du tillgång till en ny trevlig hemsida

Redan under Inkatiden var potatisen en ovärderlig ingrediens för
samhällets välstånd, och bokstavligen värd sin vikt i guld.

Forskningen går framåt, läs om hur du ökar kvaliteten på din skörd.


Ikväll bjuder vi in åt ett annorlunda föredrag via temat potatis. Köparen bör i avtalet förbehålla sej rätten att vid ändamål anlita Svensk Potatis till kontroll av levererad potatis.

Har du slutat äta potatis för du antar att det är onyttigt? Till att odla egen potatis måste ha inte vara krångligt , det spelar ingen roll om du odlar potatis i hink eller direkt i trädgårdslandet. En lite flott potatissort med fast konsistens som innehar börjat leta sej in på potatis hyllan.

Den finns inga egentliga inspektions- och testningskrav åt annan än utsädespotatis så som marknadsförs i EU, men i potatis får ej förekomma farliga växtskadegörare. Sedan började fler projekt ramla in. När Långås lanserade en ny potatissort var jag med och tog fram designen till påsen. Maten som serveras på Älvstranden Bildningscentrum tillagas över plats, i vårt moderna storkök.

Livsmedelssäkerhetsverket ska forma en plan för tillsynen över produktionsområdet för högklassig utsädespotatis och en tillsynsrapport om genomförd tillsyn. Det 12 oktober bjuder vi in till en föredrag om potatisens historia genom Kerstin Olsson. Roland avslutade med att visa någon film om svensk potatis.

Till skillnad mot sättpotatis som sätts direkt över friland är förkultiverad potatis (samma typ av sättpotatis) - vars rötter och blast du drivit fram vid kruka – mindre känslig för bladmögel. Potatis kan vara både gott och nyttigt. I Holland producerar Agrico 330 000 ton utsädespotatis och 375 000 musik potatis inklusive ekologisk potatis.

Det är långt ifrån i princip alla som har ett eget trädgårdsland att odla potatis direkt i. Dock är de går faktiskt o odla potatis också på enbalkong eller uteplats , i en hink! Satsningen på TV-reklam görs genom syfte att fånga upp nya konsumenter och inducera attityden till potatis. Förhoppningen är att det tänker bli en rikstäckande organisation.

I växelbruket i Centraleuropa kan förutom potatis inträffa betor, blomväxter eller vegetabilier som kan fungera vars värdväxter för patogena växtskadegörare för potatis. Att driva potatis ekologiskt är mycke svårt och detta märks om man arealen ekologiskt odlad potatis inte ökat förutan snarare minskat under de senaste två åren. Från min barndom (1950-tal) minns jag att man nån gång bakade potatis direkt i ugn på en sängplats av salt, och de kallade vi förstås här i Helsingfors hötad potatis.

Genom att kombinera åtminstone tre resistensgener från galen potatis i odlad potatis vill vi få framåt en hållbar motståndskraft mot P. infestans för att minska användningen av bekämpningsmedel. Sätt den dit det inte vuxit potatis eller tomater de sista åren. Potatis i konventionell odling är en med de mest besprutade grödorna.

Bolaget har som ändamål att främja konsumtionen utav potatis. För nu har jag i ett par år hjälpt Långås Potatis