Potatis – utsädespotatis och matpotatis

är idag ett företag som huvudsakligen koncentrerar sig på utbildning, föredrag samt marknadsföring av potatis. Parallellt med detta bedrivs partihandel med utsädespotatis och matpotatis.

NYHET! Logga in på www.plantorama.dk så får du tillgång till en ny trevlig hemsida

Redan under Inkatiden var potatisen en ovärderlig ingrediens för
samhällets välstånd, och bokstavligen värd sin vikt i guld.

Forskningen går framåt, läs om hur du ökar kvaliteten på din skörd.


Ikväll bjuder vi in till ett annorlunda föredrag via temat potatis. Köparen borde i avtalet förbehålla dig rätten att vid önskemål anlita Svensk Potatis för kontroll av levererad potatis.

Har du slutat förtära potatis för du antar att det är onyttigt? O odla egen potatis lär ha inte vara krångligt , det spelar ingen roll om du odlar potatis i hink eller vid trädgårdslandet. En lite flott potatissort med fast konsistens som har börjat leta sej in på potatis hyllan.

Den finns inga egentliga inspektions- och testningskrav till annan än utsädespotatis vars marknadsförs i EU, fast i potatis får ej förekomma farliga växtskadegörare. Sedan började fler projekt ramla in. När Långås lanserade en ny potatissort var jag med och laddade fram designen till påsen. Maten som serveras via Älvstranden Bildningscentrum tillagas på plats, i vårt moderna storkök.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utarbeta en plan för tillsynen över produktionsområdet för högklassig utsädespotatis och en tillsynsrapport om genomförd tillsyn. Den 12 oktober bjuder vi in till en föredrag om potatisens historia av Kerstin Olsson. Roland avslutade med att visa en film om svensk potatis.

Till skillnad mot sättpotatis som sätts direkt via friland är förkultiverad potatis (samma typ av sättpotatis) , vars rötter och blast du drivit fram direkt i kruka – mindre känslig för bladmögel. Potatis e både gott och nyttigt. I Holland producerar Agrico 330 000 ton utsädespotatis och 375 000 musik potatis inklusive ekologisk potatis.

Det är långt ifrån princip alla som innehar ett eget trädgårdsland att odla potatis direkt i. Men det går faktiskt att odla potatis också via enbalkong eller uteplats , i en hink! Satsningen på TV-reklam görs med syfte att fånga upp nya konsumenter och påverka attityden till potatis. Förhoppningen är att det ska bli en rikstäckande organisation.

I växelbruket i Centraleuropa kan förutom potatis inträffa betor, blomväxter eller vegetabilier som kan fungera som värdväxter för patogena växtskadegörare för potatis. Att driva potatis ekologiskt är mycke svårt och detta märks genom att arealen ekologiskt odlad potatis inte ökat utan snarare minskat under dom senaste två åren. Från min barndom (1950-tal) minns jag att man nån gång bakade potatis vid ugn på en bädd av salt, och detta kallade vi förstås närvarande i Helsingfors hötad potatis.

Genom att kombinera åtminstone tre resistensgener från galen potatis i odlad potatis vill vi få framtill en hållbar motståndskraft mot P. infestans för att minska användningen av bekämpningsmedel. Sätt den dit det inte vuxit potatis eller tomater de sista åren. Potatis i konventionell odling är en utav de mest besprutade grödorna.

Bolaget har som nyttjanden att främja konsumtionen med potatis. Jag har i ett par år hjälpt Långås Potatis